Olika bidrag som finns att söka för pensionärer 

Beroende på hur hög pension du kommer få, så kan du se över möjligheterna med bidrag som bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, vilka du ansöker om via Pensionsmyndigheten. Om din pension är låg på grund av att du inte har fått inkomst under alla år eller om du var väldigt låg en period, så kan du få garantipension från det år du fyller 65 år. 

Om du har fyllt 65 år och är bosatt i Sverige kan du ansöka om bostadstillägg. Du kan göra en egen beräkning genom att fylla i olika uppgifter, på Pensionsmyndigheten. Nedanstående krav är oftast gällande för att ansökan ska beviljas.

  • All del av din allmänna pension och premiepension ska vara uttagen.
  • Vara ensamboende och med en hyra på minst 4000 kr i månaden.
  • Din sammanlagda månadsinkomst får inte överstiga 14000 kr, efter skatt

Om du har låg pension eller ingen alls, har fyllt 65 år och är bosatt i Sverige kan du ha rätt till äldreförsörjningsstöd. Ansökan görs på samma blankett som för bostadstillägg och ansökan gäller för en period på 12 månader. När den tiden har gått ut, måste man göra ny ansökan. 

För att vara beviljad äldreförsörjningsstöd, så har det bestämts ett maxbelopp som kallas för skälig levnadsnivå. Denna är bestämd på 5894 kr för ensamstående och för de som är gifta på 4802 kr. Dessa summor gäller efter avdragen skatt och tänk på att alla inkomster ska medräknas, till exempel bostadstillägg och inkomst av kapital.

Garantipension kan bli gällande för de som har haft liten eller ingen alls arbetsinkomst. Vid ansökan betraktas inkomsten på din pension, ditt civiltillstånd och hur många år du har varit boende i Sverige. Ensamstående kan få ett månadsbelopp på 8651 kr och gifta ett på 7739 kr. Det kan däremot bli problem om det har tagits ut pengar från pensionen före 65-års ålder. 

När det gäller antal år du har varit bosatt i Sverige, så räknas åren mellan 16-års och 64-års ålder, och mellan denna tidsperiod ska du ha bott 40 år i Sverige. Om du har bott i Sverige kortare tid än det, så är dina chanser inte helt bortkastade. Istället dras det av 1/40 del för varje år. För att klargöra det hela, så kan vi säga att du har bott i Sverige i 32 år. Då kan du få 32/40 delar av en garantipension.